Archief

Grond reinigen bij Rumst Recycling   Onze mobiele installatie is al enige tijd actief bij Rumst Recycling. Dit bedrijf vindt u in Rumst, niet ver van Antwerpen. Het beschikt over een ruime locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden. Zij hebben de beschikking over een TOP-locatie, een grondreinigingscentrum, een betoncentrale...

With more than 20 branches in America and Europe, Biogenie/Englobe is one of the major players in the area of treating polluted soil.
At the location in Northern France we acquired a contract for purifying 60,000 tonnes of polluted soil with a mobile installation of Zandwijk...

ATTERO Attero is constantly working on sustainable solutions for waste streams. Knowledge and skill are used for the eco-friendly processing of residues. Zandwijk RTS operates one of its mobile installations at Attero.   This enabled us to purify 22,000 tonnes of infill material from artificial grass fields. Attero...

ATTERO Bij Attero wordt constant gewerkt aan duurzame oplossingen voor afvalstromen. Kennis en kunde worden gestoken in de milieubewuste verwerking van reststoffen. Zandwijk RTS heeft een van haar mobiele installaties bij Attero in bedrijf.   Zo reinigden wij hier 15.000 ton infill materiaal uit kunstgrasvelden. Attero levert de...

BIOGENIE Biogenie is met meer dan 20 vestigingen in Amerika en Europa een van de grotere spelers ter wereld op het gebied van de verwerking van verontreinigde grond. Op de locatie in Noord Frankrijk hebben wij een contract verworven voor het reinigen van 60.000 ton verontreinigde grond...